Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

Några frågor till Torbjörn Lundahl på Ericsson

Torbjörn Lundahl är Research Director & Manager of 5G National research program på Ericsson och med på Smartare Industri 29 november på Münchenbryggeriet.

Torbjörn Lundahl är civilingenjör i elektroteknik och har studerat på Lunds Tekniska Högskola. Han tog sin Master på Worcester Polytechnic Institute i USA och doktorerade på University of Rhode Island, i USA. Torbjörn började på Ericsson 1988 där han har jobbat inom flera olika affärsområden: Militära system, Transportsystem, O&M system och multimedialösningar. Huvudsakligen har Torbjörn haft ledande befattningar inom forskning och utveckling. 

Vi ställde några frågor till Torbjörn Lundahl:

- Hur ser du på framtiden för Sveriges små och medelstora industriföretag?
Den industriella revolutionen med avancerad autonoma maskiner medför möjlighet till ökad kundanpassning av produkter och tjänster. Spelreglerna kommer därmed också att ändras från arbetskraftskostnad till närhet till kunder samt avancerad produktionsteknik.

- Vilket är ditt bästa tips till utvecklare på de industriella företagen?
Börja nu och pröva på riktigt i skarp miljö!

- Vilka fördelar finns det med digitalisering i industrin?
Kostnad är oftast det första svaret och sant så men mer intressant och med större potential är möjligheten till nya produkter och tjänster

- Hur ser du på behovet av nya samarbetsformer och nya samarbetspartners?
Traditionellt är vi organiserade i olika industrisegment med sina mötesplatser, branschorganisationer med mera. Med digitaliseringen kommer dessa att växa ihop. Speciellt gäller detta Informations och Kommunikationstekniska industrins integrering i olika industrier. IKT kommer utvecklas från att vara ett stöd till att vara en helt integrerad teknologi i produktionsapparaten precis som skett i kontorsmiljön.

Torbjörn Lundahl träffar ni på Smartare Industri där han kommer att berätta om Ericssons utmaningar och hur nya samverkansformer blir viktig. Även F&U chef Christina Claeson-Johnsson NCC och Hans Olofsson som är Head of Industrial IT Scania kommer att medverka som representanter för deras respektive branch och deras utmaningar.

Säkra din biljett här