Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Den skapande processen att utveckla nya idéer och lösningar är en väg utan ett tydligt mål.” - Sara Araya

Sara Araya är Innovation Manager på Openlab Sthlm.

Frågor till Sara:

Hur ser du på framtiden för Sveriges små och medelstora industriföretag?
Företagen behöver bli bättre på att identifiera vilka kompetenser de saknar i bolaget, och strategiskt efterfråga den expertisen genom nyanställningar eller konsultuppdrag. Det handlar särskilt om utveckling för digitalisering, hållbarhet och jämställdhet och mångfald. Det kommer berika företagen och skapa både förutsättningar och lösningar för affärsutveckling.

Vilka är de bästa tips du vill ge till utvecklare på företagen?
Bygg nätverk till branscher och bolag som jobbar med andra frågor än dina egna, för att utbyta kunskap och kompetens. Använd konsulter för att identifiera utvecklingsområden. Etablera samarbeten med experter från andra branscher, för att testa nya sätt att arbeta. Våga testa och skapa trygga rutiner för feedback och återkoppling som hjälper er att lära och gå vidare.

Vilka fördelar finns det med digitalisering i industrin?
Digitalisering är framförallt ett medel för bättre, smartare och effektivare kommunikation. Digitalisering kan skapa förutsättningar att nå nya målgrupper, tydliggöra sitt erbjudande, effektivisera arbetsflöden och göra människor mer rörliga i sin vardag.

Något annat tips du vill ge?
Den skapande processen att utveckla nya idéer och lösningar är en väg utan ett tydligt mål. Med ett öppet sinne kan sådant som tycks vara problem bli en möjlighet.

>> Sara Araya lär dig om Design Thinking på Smartare Industri, boka din biljett här >>