Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

Jonas Anund Vogel

Hur kan akademin och industrin tillsammans accelerera innovationstakten.

Berätta kort om Live-in Lab och vad du gör där: 
KTH Live-In Lab är en plattform med flertalet testbäddar i syfte att accelerera innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn. Det är även en nod för samverkan akademi, industri och samhälle. Vi accelererar innovation genom att tillsammans testa nya tekniker och metoder i verkliga byggnader och påvisa att ny teknik i system möjliggör framtidens smarta och hållbara byggnader. Jag är föreståndare för test- och forskningsverksamheten och arbetar nu när själva uppbyggnaden är klar främst med att sammanföra företag och forskare och få igång ämnesövergripande FoU. 
 
Berätta lite mer utifrån er programförklaring (”Hur en plattform av testbäddar kan användas för att testa nya produkter och tjänster från stora och små företag i samverkan med forskare från akademin”)  vad ni kommer att prata om på Smartare Industri
TH Live-In Lab erbjuder något så unikt som fullskaliga testbäddar med allt från lägenheter i bygglovsbefriade lokaler, hotellrum och undervisningslokaler, föränderlig och skalbar infrastruktur, databas för brukar- och fastighetsdata och en mycket värdefull samverkansplattform. KTH Live-In Lab har tre huvudvärdeerbjudanden: 
 
Testbäddar. 
Forskare/spetskompetens. 
Finansiering. 

Jag kommer prata om hur akademin och industrin tillsammans kan accelerera innovationstakten. 

Vad tycker du är viktigt att satsa på för att de svenska industriföretagen ska bli smartare?
Från ett företags perspektiv: Av vikt i denna tid av digitalisering är att gå varsamt framåt. Stå still är antagligen ödesdigert, och att skynda på kan innebära felsatsningar. Många standarder, tekniker och metoder är under utveckling och många större spelare kämpar om herraväldet. Jag tror att samverkan med akademin kan vara en balanserad väg att ta relativt viktiga och kostnadseffektiva steg framåt mot en uppdatering av företagens verksamhet och organisationsstruktur. 

Se hela programmet för Smartare Industri här.