Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Experimentera är den nya strategin - Om hur man genom testbäddar kan få olika branscher, städer och konsumenter att utföra innovativa experiment tillsammans för att snabbare nå morgondagens hållbara lösningar och affärsmodeller."- Jon Haags programpunkt

Jon Haag är Head of Test & Demonstration Office på RISE.

Jon Haag föddes mitt i oljekrisen 1973, och fick ett miljöintresse med sig från början. Analysintresse och kemi ledde honom till KTH och en examen inom Kemiteknik, energi och cellulosa 1997.

 

Jon har jobbat multidisciplinärt i över 20 år, miljöteknik, energiteknik, teknisk konsult, strategikonsult och affärsutvecklare, alltid med ambitionen att engagera, utveckla och förbättra affärer och upplevelser. Flera jobb har varit globala bolag som McKinsey&Co, ÅF, BillerudKorsnäs och Stora Enso, där väcktes förståelsen för hur olika slutanvändare kan vara. Han har arbetat på tre start-ups, varav det senaste var att starta och driva design- och innovationsbyrån NINE, idag en del av Grow. De senaste åren har gått till att start New Business Lab och en Insiktsplattform på BillerudKorsnäs för framtidens förpackningar och megastäders behov.

 

Idag är Jon chef för Test & Demo-kontoret på RISE, där testbäddar ska designas och utvecklas för att företag, städer, akademi och slutanvändare ska mötas i marknadsnära utveckling av framtidens lösningar på samhällsutmaningarna med hållbara affärsmodeller. Snabbare. Tillsammans.