Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Digitaliseringen ökar transparensen mellan olika aktörer och bidrar till ökad konkurrenskraft för företagen” - Johanna Strömgren

Johanna Strömgren är civilingenjör och föreståndare för KTH Leancentrum samt del av ledningsgruppen på KTH Södertälje.

Om Johanna Strömgren:

Johanna har lång praktisk erfarenhet av leanarbete från sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma Black Belt på Alfa Laval. På KTH undervisar hon såväl studenter som yrkesverksamma inom bl.a. lean, kvalitetsteknik och förbättringsledning, där även praktisk träning genomförs med leanspel och ”Trampbilsfabriken”. KTH Leancentrum har unika erbjudande till industrin genom uppdragsutbildningar, seminarier och nätverk. I våra utbildningar och labmiljöer fokuserar vi på att träna systematiskt förbättringsarbete - både utifrån från tekniska lösningar och utifrån organisationsutveckling och förändringsledning.

Frågor till Johanna: 

Vilka fördelar finns det med digitalisering i industrin?
En bra digitalisering inom industrin kan dels ge stöd till personalen genom tillgängliggörande av information samt hjälp i att utföra uppgifterna, dels öka effektiviteten och förbättra resursanvändandet i verksamheten. Digitaliseringen ökar transparensen mellan olika aktörer/samarbetspartners och bidrar till ökad konkurrenskraft för företagen.

Vilka är de bästa tips du vill ge till utvecklare på företagen?
Bygg lag 
Involvera regelbundet lagen till ständig förbättring av både produkter och arbetssätt.
Involvera kunder och extern expertis för innovationssprång.

>> Johanna Strömgren kommer att lära er om Lean Management under Smartare Industri. Boka in dig här >>