Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Det finns inget Industri 4.0 på hyllan att köpa” - Hans Olofsson

Hans Olofsson är Senior Advisor inom Global Industrial Development på Scania.

Om Hans:

Efter att ha erhållit en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet 1980 har Hans Olofsson tillbringat större delen av sin karriär på olika ledande positioner inom industriell IT. Hans har behandlat många aspekter av digitalisering och föregångs-lösningar till det vi idag kallar digitalisering. 22 år har han jobbat på Scania. Exempel på Hans positioner: 

• Konsultchef och medgrundare till SAP-dotterbolaget i Sverige
• Vice VD för WM-Data Scania (leverantör av IT-tjänster till Scania)
• Senior manager ansvarig för Industrial IT på Scania
• Senior manager ansvarig för forskning inom produktionsteknik på Scania

Idag är Hans Senior Advisor inom Global Industrial Development. Som Senior Advisor har Hans deltagit i flera initiativ kopplade till det nationella initiativet Produktion2030 (Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas). Han är också inblandad i det bilaterala arbetet med testbäddar för svensk-tysk industri. Han är en efterfrågad talare vid evenemang som handlar om digitalisering inom tillverkningsindustrin ("hur man får det att hända i verkligheten"). Inom programmet DEI (Digitalisering av den europeiska industrin) arbetar Hans som en av två svenska delegater i arbetsgruppen för "standardisering för att stötta digitaliserandet av europeisk industri".

Frågor till Hans:

Hur ser du på framtiden för Sveriges små och medelstora industriföretag?
Framtiden för Sveriges små och medelstora företag (SME:s) är fortsatt ljus. Det finns dock stora utmaningar när det gäller digitalisering. Där behövs både ett teknik- och ett kompetenslyft. Eftersom den svenska industrin går för högtryck just nu så finns det väldigt lite tid för att tänka på framtida förändringar. Vi måste därför hitta nya sätta att snabbt och effektivt nå ut med nya lösningar till de små och medelstora företagen. 

Vilka är de bästa tips du vill ge till utvecklare på företagen?
Till SME:s: Vänta inte, starta nu. Ta hjälp av branschorganisationer (t ex Teknikföretagen) för att få tips på tillvägagångssätt. Var inte rädda att fråga era kunder (ofta stora företag) om hjälp för att skapa en ”win-win” situation.

Vilka fördelar finns det med digitalisering i industrin?
Det finns många fördelar, men det gäller att digitalisera med eftertanke. Det lätt att falla för ny teknik och digitalisera ett arbetsmoment som man kanske skulle ta bort i stället. Digitalisering gjord på rätt sätt kan föra med sig höjningar i produktivitet, kvalitet och säkerhet (för personalen) samt sänkningar i genomloppstider (både i och utanför företaget).

Något annat tips du vill ge?
Det finns inget Industri 4.0 på hyllan att köpa. Mycket av digitaliseringen kan göras med redan existerande teknik, eventuellt kombinerad på ett nytt sätt. Börja med att se över företagets produktionsprocesser för att identifiera var de egentliga flaskhalsarna finns och gör sedan en plan för hur de ska tas bort. Det kan då finnas digitala lösningar men det är inte alltid så. Det kan vara organisationsförändringar eller annat som löser problemet.

>> Vill du träffa Hans på Smartare Industri så boka din biljett här >>