Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Stockholm och stockholmarna har en mycket hög digital mognad” - Gunnar Björkman

Gunnar Björkman är Innovationsdirektör på Stockholms Stad.

Frågor till Gunnar:

Hur ser du på framtiden för Sveriges små och medelstora industriföretag?
Framtiden bör se ljus ut för små och medelstora företag. Det är från dem de stora företagen ska byggas och är garanten för att invånarna även i framtiden har den välfärd vi har i dag. Det är viktigt att regionen har ett väl fungerande innovationsekosystem där det är enkelt att testa och demonstrera nya produkter och tjänster samt använda tidiga kunder som referenser.

Vilka är de bästa tips du vill ge till utvecklare på företagen?
Utgå ifrån kundens och användarens behov. Utifrån offentlig sektor, försök först våra framtida utmaningar och vilka problem vi har. Då kan vi lösa dem tillsamman. Företagen bygger nya affärsmodeller, offentlig sektor bygger välfärd.

Vilka fördelar finns det med digitalisering i industrin?
Stockholm och stockholmarna har en mycket hög digital mognad. Den fördelen ska vi använda genom att testa och bygga nya smarta innovativa lösningar, då kommer många nya företag växa fram.

Något annat tips du vill ge?
Ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv förutsätter att offentlig sektor hela tiden utvecklas i samma takt och använder digitaliseringens möjligheter för att bli mer innovativ och effektiv.

>> Gunnar Björkman kan du rådgöra med på Smartare Industri, boka din biljett här >>