Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Det gäller att som företag röra sig ännu fortare med utvecklingen. Man behöver inte vara först men man måste följa med.” - Gert Hanner om den "smarta" utvecklingen

Gert Hanner, Design & Innovation Management - Industrial Designer MFA AIVE HDK på Avalon Innovation

Berätta lite kort om dig: Vad du jobbar med och din roll/befattning.
Min roll är dels att både fortsätta utvecklingen av, samt till alla våra medarbetare implementera och lära ut Avalon Innovations sedan många år egenutvecklade -AIM™ (Avalon Innovation Model™). Det är vårt sätt att hjälpa våra kunder att skapa State-of-the-Art-Innovations. Detta för att alla internt ska få rätt verktygslåda för att jobba med det vi kallar marknadsdriven innovation; och det gör vi alltid  tillsammans med våra kunder. Den andra delen av min roll är att operativt och direkt i projekt säkerställa att vägen från det första steget i Insight, då vi bestämt våra mål och samlat våra behov, sedan transfereras och gestaltas i en hundraprocentigt motiverad fysisk eller digital form under stegen Ideation för att slutligen nå Implementation där allt blir verklighet och verktygsunderlag tas fram.

Vilken utveckling ser du som händer nu i och med att din industri blir ”smartare”?
Det som redan nu sker i och omkring vår omvärld med "digital transformation", "Smart Home" och "Smart Work" kommer få en mycket stor påverkan i hela vårt samhälle, inom alla strukturer och på alla nivåer. Väljer man som företag att inte lära sig av vad som sker kommer man snabbt att hamna på efterkälken. Man pratar om digital Darwinism, "adapt or die". Det gäller att som företag röra sig ännu fortare med utvecklingen. Man behöver inte vara först men man måste följa med. Det kan vara svårt att förstå att allt kommer bli "smart". Från att te.x. ha en eller flera "devices" på, (i sig) eller runt sig som berättar hur du mår, vad som är bra att äta, när du behöver röra på dig mm. till system för automation, information, logistik och allt annat. Det kräver i sin tur att vi som levererar tjänster inom design och utveckling verkligen ser till att göra vår hemläxa tillsammans med våra kunder för identifiering och slutlig lösning av behov och problem.Det finns också en enorm samhällsnytta med "smarta system" som gör att människan blir och håller sig friskare, att varor och tjänster blir effektivare och såklart helt integrerade i ett globalt och hållbart ekosystem för framtiden.

Hur kan små och medelstora industriföretag bidra till utveckling?
Jag tror att alla som arbetar med innovation har en önskan om att det man hjälper till att utveckla och tar fram bidrar till en bättre värld med alla dess aspekter det då innefattar. Stora företag har tyvärr en inneboende trögrörlighet med ofta komplexa organisationer och hierarkier för att vara snabbrörliga, något som däremot mindre bolag och start-ups kan vara med implementering av ny teknik eller ett nytt tankesätt. Det kommer inte heller i framtiden vara accepterat med framtagning av "meningslösa" produkter som inte är 100% ekovänliga. "Smarta" system är bara första steget i en helt ny fas för människan och i takt med att vi anpassar oss till detta kommer nya behov och möjligheter!

Finns det någon innovation som du inspireras av?
Det finns så otroligt många bra innovationer, både gamla och nya. Vad det gäller gamla innovationer är väl förmågan att kontrollera och skapa eld en idé som kommer långt fram. Om man då tänker på tändstickor så är det märkligt att själva tändstickan som produkt ännu ser ut och fungerar som den gjort i mer än 150-200 år. Den "moderna" innovation jag anser varit mest betydande är internet. Vår värld har med internet knutits samman i en oanad omfattning på ett omvälvande sätt och inom alla branscher och områden för alla människor på hela planeten.

Vilka programpunkter ser du fram emot under Smartare Industri?
Prova på Design thinking och få en Lean management-utbildning. - Man kan alltid behöva ny inspiration för vilka verktyg man kan använda vid skapandet av innovation.
Representanter från samhället, instituten och akademin om hur de kan stötta företag i deras innovationsprocesser - Att höra hur man från samhällets sida kan stötta företag för att skapa innovation är något av det jag upplever skulle behöva satsas på betydligt mer i vårt land.
Inspirationsföreläsning: Christina Öhman, Director of Business Development, RISE samt tre företagscases. - Det verkar intressant att se och lyssna på de med riktiga exempel. Att höra hur, man kommit fram till saker är oftast roligare än själva slutmålet.

Vill du läsa mer från Gert så har han publicerat en intressant artikel här

Se programmet för Smartare Industri här