Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

Christina Öhman

”Den besvärliga och kreativa kunden. Om hur lojalitet och bättre kundupplevelser skapas genom co-creation." - Christina Öhmans programpunkt

Christina Öhman, Director of Business Development på RISE

Kunden är central i all affärsverksamhet. Dagens utvecklingstakt, med snabbt föränderliga marknader, globalisering och mobilitet, ständig uppkoppling och oändlig tillgång till information utmanar den gamla invanda synen på kunden, kundrelationer och på värdeskapande. Idag konkurrerar företag med kundupplevelser där exempelvis produkten bara är en del av det totala värdet. Om du på allvar vill förbättra kundupplevelsen måste du utgå ifrån kundens perspektiv. Inom RISE undersöker vi och utvecklar nya metoder för morgondagens kund- och användarupplevelser. Lösningar där kunden välkomnas att vara aktiv och att delta som medskapare för innovation och affärsutveckling.

 

Christina Öhman

Inom RISE utforskas möjligheter med informations- och kommunikationsteknologi genom kreativitet, delaktighet och innovation - en process som bygger på människors framtida behov och möjligheter med en vision att förbättra vardagen för ett kreativt och hållbart samhälle. Christina Öhman leder enheten Interactives affärsutveckling och har över 20 års erfarenhet inom design, IT och innovation som omfattar en rad sektorer som stadsutveckling, bygg, energi, utbildning och IT. Christina är arkitekt i botten och kombinerar innovationsledning med en väl utvecklad förmåga att arbeta med visioner, design utifrån människans behov och beteende, samarbeten som involverar intressenter från olika discipliner och områden. Fokus är att skapa kommersiella värden för partners och intressenter genom att kombinera affärsnytta med forskning och innovation. Flera forskningsresultat sprungna ur Interactives arbete har blivit innovationer som introducerats på marknaden. Christina Öhman nominerades 2009 till Svenska innovationspriset.