Läs mer i vår cookiepolicy »Läs mer om cookies här »

”Om varför det är viktigt att företag bygger upp sin kompetens inom och tar tillvara på möjligheterna med Artificiell Intelligens och hur Husqvarna arbetar för att bygga sin innovationsförmåga” - Anders Johansons programpunkt

Anders Johanson, SVP Innovation and Technology & CTO, Husqvarna Group; Adjunct Professor Industriell Produktutveckling, KTH

Född 1969. Civilingenjör i kemi och en MBA, Chalmers Tekniska Högskola. Anställd 2015. Medlem i koncernledningen sedan 2015.

Anders Johanson är SVP Innovation and Technology & CTO, Husqvarna Group och medlem i koncernledningen sedan 1 oktober 2015.

Arbetar med att utveckla banbrytande teknologier och öka effektiviteten i produktutvecklingen för Husqvarna Group.